Min egen Kakelblaster

Gitarrbygge nummer två blev förstås en Strata, eller ”Kakelblaster”   som jag valt att kalla den eftersom den har fått exakt samma färgsättning som vår kakelugn. Och precis som telebygget blev det helt makalöst bra. Om ni vill läsa om själva byggprocessen finns den rätt utförligt beskriven i Musikermagasinet…