Översättningar

Jag har till dags dato översatt ett tiotal böcker, de flesta med musikrelaterat innehåll.
Mer om dessa kan ni läsa på www.gunnareolsson.se